Michal Ditte
Riaditeľ/Dramaturg

e-mail: ditte@poton.sk

Monika Škojcová
Produkcia
skojcova@poton.sk

Frederika Krajčíková
Produkcia
krajcikova@poton.sk

Elena Maťová
Dielňa ZOR
zor@poton.sk

Iveta Ditte Jurčová
Umelecká šéfka/Režisérka

e-mail: jurcova@poton.sk

Zuzana Golianová
PR servis
divadlo@poton.sk

Margita Krčmárová, Katarína Sárka
MKS Consulta
Účtovníctvo

Štefan Jurča, ml.
dramaturgia Kina*
jurca@poton.sk 

http://antiangstrezeptfrei.net/xanax-tabletten