Podpora

fpu
partner_batovce
partner leader copy
partner zse
partner ms sr
partner_mksr

Podpora projektu Psota na Slovensku

Projekt Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie bol podporený sumou 59978,80 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

EEA+Grants+-+JPG
osf_logo
partner_mksr

Digitalizáciu Kina* Divadla Pôtoň podporil

avf_logo (1)