08.06. – 30.11.2018
Divadlo Pôtoň, Bátovce

Projekt Apel lokality bol zameraný na výskum publika v odľahlých lokalitách Slovenska, v ktorých obyvatelia neprichádzajú do kontaktu s prejavmi súčasného umenia. Projekt prebiehal v spolupráci Divadla PôtoňÚstavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied.

Súčasťou projektu boli uvedenia performancie Divadla Pôtoň – Vzkriesenie zázraku. Performancia narába s rôznymi formami súčasného umenia, svojimi vizuálnymi obrazmi poskytuje divákovi impulzy pre vlastné asociácie zázrakov okolo nás. Návštevníci projektu boli zároveň respodentmi teatrologického a sociologického výskumu, ktorého výsledky je možné získať na stránke www.poton.sk.

Výskumný tím a tím Divadla Pôtoň absolvovali štyri celodenné výjazdy do obcí Brehy, Tekovské Lužany, LišovOčová. Performancia sa odohrávala zakaždým v špecifických priestoroch. V Brehoch to bol starý gazdovský dom, v Tekovských Lužanoch spustnutá časť železničnej stanice, v Lišove stará fara a útly kultúrny dom, v Očovej čerstvo zrekonštruovaná niekoľkopodlažná multifunkčná budova v centre obce. Okrem toho sa viaceré časti performancie odohrávali v exteriéroch obcí, ktorými diváci spolu s performermi putovali.

Výstava fotografií z projektu Apel lokality má ambíciu priniesť atmosféru z realizačnej časti projektu. Autori fotografií Ľuboš Dobias, Lucia DevečkováSebastian Pavlis sa snažili zachytiť interakciu performancie a performerov s divákmi, pretože práve stretnutie s novým divákom bolo pre projekt to najzásadnejšie.

Projekt Centrum umenia a kreativity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.