14.11.2018 / 18:00
Divadlo Pôtoň, Bátovce

Vstupné dobrovoľné.

Prezentácia v štádiu work in progress.

Dvojtýžďnová rezidencia je jednou z prípravných fáz projektu The Touch Of The Open, na ktorom Jaro Viňarský s tvorivým teamom pracuje už viac ako jeden rok.
Ide o dlhodobý projekt, ktorý vyvrcholí v roku 2019. Performatívna esej, takzvaná durational performance, bude uvedená na festivale TANEC PRAHA v júni 2019 a slovenské uvedenie bude realizované v júli na festivale KioSk.
Zámerom tohto projektu je pokus o performatívno-fyzickú rehabilitáciu myslenia o tele a identite, zaťaženom dejinami, náboženstsvom, kultúrno-politicko-ekonomicko-spoločenským systémom a kontextom západnej civilizácie.

Bytie potrebuje prítomnosť tela. Telo je tým bytím. Bytie v prítomnosti tela a všetky ďalšie fenomény sú v ňom obsiahnuté. Telá sú otvoreným priestorom – konkrétnym miestom existencie, pobývani, bytia. Nič neexistuje bez miesta – tam – tu. Telo je miestom otvorenia, sprístupmenie možností, potenciál priamej skúsenosti. Je miestom absolútne jedinečných ľudských udalostí, či fenoménov, ktorými sa filozofická oblasť ontológie zaoberá – narodenie, umieranie, prežívanie, radosti, smútok, bolesti a utrpenie, myslenie, milovanie, sexualita, kýchnutie, smiech, plač, chvenie, vzlykanie, pamäť, zabúdanie….

Tvorivý tím: Jaro Viňarský, Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Simona Gottierová, Katarína Ďuricová

Rezidenčný program Divadla Pôtoň je súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Rezidenčný program podporil Nitriansky samosprávny kraj.