17.11.2018 / 18:00
Divadlo Pôtoň, Bátovce

Vstupné v predpredaji: 8 eur (Predpredaj vstupeniek)
Rodinná vstupenka (4 osoby): 25 eur (Predpredaj Rodinná vstupenka)
Vstupné na pokladni divadle pred podujatím: 10 eur

Podujatie sa uskutočňuje v rámci Noci divadiel 2018.

„Performancia Divadla Pôtoň zanechala hlbokú stopu. Nešlo len o univerzálne umelecké gesto, ale aj o dielo vychádzajúce z nášho prostredia, keďže performancia bola prepojená svojim obsahom s lokálnou históriou a udalosťami. Predstavenie bolo zaujímavé a to najmä preto, že išlo o sériu obrazov a situácií, ktoré sú nevšedne artikulované, sú bohaté na vizualitu, niekedy v spojitosti s okolitou krajinou pôsobili až veľkolepo. Performatívne a výtvarné inštalácie rad radom, ako rozpadnuté puzzle, stimulujú zvedavosť a predstavivosť divákov. Predstavenie prepája a reflektuje naše spomienky, detstvo, spoločnosť (jej ilúzie a dezilúzie, etické obmedzenia a aj nedostatky) a to prostredníctvom dôkladného hľadania zázraku, inscenačným hraním sa s malým (lokálnym) a obrovským (univerzálnym). Odkazy, ktoré performancia ponúka sú nespočetné. Je možné pocítiť hlboké sebaspytovanie a diváka núti k prehodnocovaniu jeho presvedčenia a názorov. Vedie ho k niečomu transcendentálnemu, spirituálnemu, k znovuobjavovaniu seba samého, k prežívaniu kolektívnych snov a zázrakov dostatočne silných na to, aby dokázali pretvárať prostredie okolo nás.“
Laurent Festas, riaditeľ Euroculture (FR)
Reakcia po uvedení performancie vo Francúzsku