Letný tábor súčasného umenia je platforma pre mladých umelcov, adeptov na štúdium na umeleckých školách, študentov umeleckých škôl, ale aj ich čerstvých absolventov a amatérskych tvorcov, ktorí chcú pracovať pod vedením skúsených lektorov – tvorcov, zaoberajúcich sa vo svojej tvorbe spracovávaním kontroverzných, či tabuizovaných tém, avšak, nie z hľadiska ich možnej bulvárnosti, práve naopak, z hľadiska ich spoločenskej, občianskej a umeleckej naliehavosti.

Súčasťou letného tábora angažovaného umenia bude sprievodný prezentačný program, ktorého dramaturgia kládla dôraz na spoločensky angažovaných tvorcov a umelecké skupiny.

PODMIENKY NA WORKSHOPE

Ubytovanie:
v priestoroch základnej školy (spacák, karimatka – vlastné) alebo vo vlastnom stane v záhrade Divadla Pôtoň

Strava:
raňajky a obed

Účastnícky poplatok:  
90 Eur (so stravou), 45 Eur (bez stravy)

 

PRIHLÁŠKA

Prihláste sa zaslaním správy na e-mailovú adresu divadlo@poton.sk , zadajte vybraný workshop a špecifikujte či máte záujem o stravu alebo nie. Upozorňujeme však, že letný tábor prebieha na dedine, kde nie je žiadna reštaurácia. Prihlášku bez stravy odporúčame iba odolným účastníkom bez potreby celotýždennej teplej stravy.

Prihlášku je potrebné zaslať  do 11. júna 2014.

 

Viac informácií o workshopoch na letnom tábore aBASTA získate na tejto stránke.

 

V prípade nejasností kontaktujte koordinátora projektu na telefónnom čísle 0948 112 799 alebo e-mailom na adresepolovkova@poton.sk.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.