Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce
29. júla – 3. augusta 2013

ZOBER SO SEBOU 2 KAMARÁTOV A VŠETCI TRAJA MÁTE ÚČASTNÍCKY POPLATOK NA WORKSHOPY “A BASTA!” ZA POLOVICU.

Využite možnosť skupinovej zľavy 50% z celkovej sumy účastníckeho poplatku, zaplatíte 15 Eur na osobu namiesto 30 Eur. Skupina musí byť zložená minimálne z 3 osôb.

 

Skupinová online prihláška na letný tábor A BASTA! so zľavou 50% z účastníckeho poplatku.

 

Letný tábor angažovaného umenia je platforma pre mladých umelcov, adeptov na štúdium na umeleckých školách, študentov umeleckých škôl, ale aj ich čerstvých absolventov a amatérskych tvorcov, ktorí chcú pracovať pod vedením skúsených lektorov – tvorcov, zaoberajúcich sa vo svojej tvorbe spracovávaním kontroverzných, či tabuizovaných tém, avšak, nie z hľadiska ich možnej bulvárnosti, práve naopak, z hľadiska ich spoločenskej, občianskej a umeleckej naliehavosti.

Lektormi workshopov sú: Robert Kirchhoff, Iveta Ditte Jurčová, Viera Dubačová, Ondřej Mrázek, Erik Bartoš.

Viac informácií o workshopoch nájdete na stránke letného tábora A BASTA!

Súčasťou letného tábora angažovaného umenia bude sprievodný prezentačný program, ktorého dramaturgia kládla dôraz na spoločensky angažovaných tvorcov a umelecké skupiny.