Divadlo Pôtoň chystá jedinečný projekt „Aj tu som doma“.  Staňte sa jeho súčasťou!

Tvorivý tím Divadla Pôtoň vyzýva všetkých svojich divákov, fanúšikov, podporovateľov a spolupracovníkov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do projektu Aj tu som doma, aby preniesli do Divadla Pôtoň v Bátovciach predmet, ktorý vyjadruje ich vzťah k domovu a prerozprávali príbeh, ktorý sa k predmetu viaže. Predmety by nemali byť zvlášť objemné a rozmerné. Tvorcom projektu ide skôr o bytové doplnky, dekoračné predmety, prípadne drobnú, aj keď už nefunkčnú elektrotechniku, predmety z kuchynského prostredia alebo „milé zbytočnosti“ zo sekretárov. Predmety môžete darovať alebo zapožičať na jeden mesiac.

Zo zozbieraných predmetov a príbehov vznikne divadelná performancia a výtvarná inštalácia v ich druhom domove – v Divadle Pôtoň. Premiéra inscenácie Aj tu som doma sa uskutoční v sobotu 21. novembra 2015 počas Noci divadiel 2015.

Divadlo Pôtoň už podobný projekt realizovalo pred piatimi rokmi v Košiciach v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Do projektu sa vtedy zapojilo 27 obyvateľov sídliska Terasa.

Príbehy predmetov sú aj príbehmi ľudí. Často sa môžu zdať obyčajné, banálne… ale divadlo má tú schopnsť dať banalite punc výnimočnosti, originality či nevšednosti.

Svoje predmety a príbehy prineste do Divadla Pôtoň v nasledujúcich termínoch:

  • 5. – 6. novembra v čase od 8:30 do 15:00
  • 7. novembra v čase od 14:00 do 19:00

Takto to vyzeralo v roku 2010 v Košiciach, kde sme projekt Aj tu som doma realizovali v rámci programu Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013.