IMPULZ

Celoslovenská konferencia o práci s publikom a vzdelávaní publika
Divadlo Pôtoň v Bátovciach, 30. mája 2016

Cieľom konferencie je predstaviť a zmapovať projekty či programy divadiel, ktoré sú zamerané na vzdelávanie publika a inovatívne formy komunikácie s divákom.

Vychádzame z presvedčenia, že umenie má schopnosť formovať postoje ľudí, vychovávať ku kritickému mysleniu, odovzdávať pozitívne emócie. Vnímanie krásy, viera v kultúrne hodnoty a tradície môžu prispieť výrazným spôsobom k vytváraniu zdravého spoločenského prostredia.

Umenie sa ocitlo v izolácii od vonkajšieho sveta, o čom svedčí nízka návštevnosť podujatí, resp. opakujúca sa návštevnosť tej istej malej skupiny divákov, nízka reprízovosť umelecky náročnejších produkcií, celková nekultúrnosť občanov viditeľná v rôznych prejavoch verejného života. Je dôležité, aby umenie a najmä umelci začali intenzívne komunikovať so svojím publikom.

Konferencia je zameraná na predstavenie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania publika a inovatívnych foriem práce s publikom.

Program:

10.00      Registrácia účastníkov

11.00       Otvorenie konferencie

11.15        1. blok príspevkov:

Darina Kárová, Slavka Civáňová / Asociácia Divadelná Nitra
Ako na divadlo

Peter Kuba/ Divadlo Ludus
Nechcem ss!

Dagmar Inštitorisová / Fakulta masmédií,  Paneurópska vysoká škola
Možnosti využitia ESF projektu Vzdelávanie divadlom v divadelnej praxi

Iveta Škripková / Bábkové divadlo na Rázcestí
Paradivadelné aktivity BDNR, spolupráca divadla so školami rôznych stupňov

12.15       Prestávka

12.30      2. blok príspevkov:

Miklós Forgács, József Czajlik / Divadlo Thália Košice
Divadlo spoluúčasti – tak, ako ho poznáme my

Miriam Kičiňová / Slovenské národné divadlo
Učíme sa navzájom

Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová / Divadlo Pôtoň
Psota na Slovensku. Umenie a zážitok – laboratórium emocionality

13.15       Obed

14.00      Diskusia

16.00      Záver konferencie

 

Registrovať sa môžte prostredníctvom elektronického formuláru

Prihlášku zašlite najneskôr do 25.5.2016

Pozvánka a program vo formáte PDF

 

Kontakt:
Iveta Ditte Jurčová
Divadlo Pôtoň
Bátovce 358
935 03 Bátovce

Tel. č.: 0915 727 743
e-mail: jurcova@poton.sk