Divadlo Pôtoň z Bátoviec zvolilo nevšedný a originálny spôsob propagácie súčasnej slovenskej literatúry a hudby. Tvorivý tím divadla spustil v októbri 2015  jednu z aktivít projektu Centrum umenia a kreativity, v rámci ktorej z obecných rozhlasov troch obcí odznievajú úryvky z vybraných diel slovenských spisovateľov. Relácie sú doplnené o skladby mladých slovenských skladateľov a hudobníkov. V roku 2015 bolo vyrobených 12 relácií, ktoré redakčne pripravuje Diana Mašlejová v spolupráci s hudobným dramaturgom Robertom Pospíšom.

Divadlo Pôtoň prijalo žiadosti o poskytnutie relácií zo strany viacerých obcí na Slovensku a preto sa tvorivý tím rozhodol celý projekt posunúť ďalej a šíriť relácie v roku 2016 aj v obciach mimo levického okresu. Ak sa chcete do propagácie slovenskej literatúry zapojiť aj vy a máte o relácie záujem, tak je to úplne jednoduché. Napíšte na e-mailovú adresu divadlo@poton.sk  “Chceme slovenskú literatúru” a my vám zašleme relácie na CD nosičoch spolu s inštrukciami a podmienkami.

Šírenie relácií v obecných rozhlasoch, po uzavretí vzájomnej dohody, je pre všetky zapojené obce bezplatné!

Ak si chcete vypočuť pilotnú časť, ktorá bola venovaná Petrovi Krištúfekovi, môžete tak urobiť tu.

 

Projekt Centrum umenia a kreativity realizuje Divadlo Pôtoň s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.