Psota na festivale Divadlo bez Hranic v Českom Těšíne

5. júna 2013 bude Divadlo Pôtoň pravdepodobne otvárať festival Divadlo bez Hranic 2013 s inscenáciou Psota. Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti. Inscenácia Psota pomenúva a relativizuje zlo i dobro v monumentálne stiesnenej scéne z prázdnych chladničiek. Vychádza z terénneho výskumu, zo slovenských reálií, autentických príbehov a dokumentov z nedávnej minulosti. Nezávislé Divadlo Pôtoň programovo pôsobí a tvorí na okraji – jeho aktivity, prevažne v oblasti autorského divadla, vyústili do vzniku Centra umenia a kreativity v Bátovciach. Inscenácia Psota uzatvára tému chudoby a hladu, ktorou sa tvorivý tím divadla zaoberal od roku 2010.

Inscenácia získala nomináciu na DOSky 2012 v kategórii Najlepšia inscenácia a Najlepšia scénografia divadelnej sezóny.