Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce pripravuje 14. novembra 2013 slovenskú premiéru medzinárodnej divadelnej koprodukcie Equinoxe.

Equinoxe je výsledkom dvojročného cyklu tvorivých pobytov vo Francúzsku, Mexiku, Maďarsku a na Slovensku. Ide o multidisciplinárne medzinárodné predstavenie ktoré experimentuje s hranicami zaužívaných, u nás málo prekračovaných foriem, ako je klasický a súčasný tanec, opera, súčasná vážna hudba, divadlo, videoart a animácie. Ako námet projektu poslúžili Kafkove romány “Amerika” a “Zámok” a rovnako tak aj príbehy ilegálnych imigrantov odchádzajúcich dnes z Mexika do USA. Atmosféra je založená na originálnej hudobnej tvorbe Karola Beffu, ktorý získal titul Najlepšieho francúzskeho skladateľa roku 2013. Réžie sa ujal francúzsky režisér a umelecký riaditeľ organizácie Euroculture Laurent Festas. Predstavenie Equinoxe malo premiéru v lete v rámci programu Marseille – Provence 2013.

„Divadlo Pôtoň je slovenským partnerom tejto medzinárodnej koprodukcie. Po slovenskej premiére v Bátovciach sa predstavenie odohrá ešte v Košiciach, v Budapešti a vo Francúzsku.“, upresnil dramaturg divadla Michal Ditte.