Impulz 2017

Zameranie: Projektový manažment – Fundraising – Produkcia

Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce

27. – 29. januára 2017

Chcete si vyskúšať, aké je to byť súčasťou projektového tímu v nezávislom kultúrnom centre na vidieku? Chcete si vyskúšať komunikáciu so sponzormi, s mediálnymi partnermi, umelcami a ostatnými členmi tímu? Máte záujem dozvedieť sa ako projekt v oblasti kultúry vzniká, čím treba začať, ako na ňom pracovať a ako na nič dôležité nezabudnúť?

Prihláste sa na workshop Impulz 2017 a staňte sa aktívnymi členmi produkčného tímu projektov Divadla Pôtoň.

Primárna cieľová skupina: študenti a absolventi kulturológie a divadelného manažmentu.

Úvodná fáza workshopu bude zameraná na fungovanie nezávislých kultúrnych centier na Slovensku s intenzívnym fokusom na Divadlo Pôtoň – ako na jediné profesionálne divadlo pôsobiace vo vidieckom prostredí. Počas úvodnej fázy budú frekventanti workshopu oboznámení s dotačnou politikou verejných a súkromných donorov, so slovenským fundraisigovým prostredím, ale aj s otázkami marketingu, produkcie a public relations.

Frekventanti workshopu majú zabezpečené ubytovanie v priestoroch divadla.

Začiatok workshopu: 27. januára 2017 od 18:00 h

Ukončenie workshopu: 29. januára 2017 do 14:00 h

Lektori workshopu: Michal Ditte – projektový manažér a dramaturg, Iveta Ditte Jurčová – autorka projektov a umelecká šéfka divadla.

 

Kompletne vyplnenú prihlášku zasielajte prostredníctvom formuláru: PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

 

Termín zasielania prihlášok: do 15. januára 2017.

 

Maximálny počet frekventantov workshopu je 6 osôb, organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Informácie o workshope a špecifikáciách poskytne koordinátor projektu Michal Ditte

Tel: 0908 359 788, e-mail: ditte@poton.sk