IN MEMORIAM: HUMAN

V septembri a októbri 2020 Divadlo Pôtoň organizovalo medzinárodné online vzdelávanie pre mladých umelcov. Projektu s názvom In Memoriam: Human sa celkovo zúčastnilo 31 umelcov vo veku 18 až 30 rokov, pochádzajúcich zo Slovenska, Jordánska, Francúzska a Palestíny.

Celkovo sa v priebehu štyroch víkendov uskutočnili 4 dvojdňové workshopy a 1 tréning. Divadlo Pôtoň k spolupráci oslovilo šiestich profesionálnych lektorov z medzinárodného prostredia, zastupujúcich 5 umeleckých odborov – spev, objektové a bábkové divadlo, animácia, rozhlasová produkcia a tanec.

Vzdelávanie odštartoval Hlasový tréning, ktorý viedla slovenská speváčka a skladateľka Ivana Mer. Tréning bol zameraný na citlivé metódy rozvíjania vlastného hlasu a jeho potenciálu.

Následne bol mladým umelcom ponúknutý víkendový online workshop animácie, ktorý pripravila animátorka a grafická dizajnérka Veronika Kocourková. Okrem intenzívneho exkurzu do práce v animátorskom programe pripravila pre účastníkov viaceré zadania k vypracovaniu, ktorých nosnou témou bol humanizmus.

Ďalší víkendový workshop bol zameraný na rozhlasovú produkciu. Argentínsky skladateľ a producent Cristian Estrella sprevádzal účastníkov workshopu celým procesom tvorby rozhlasovej show, od nosnej myšlienky až po uvedenie relácie naživo v éteri. Show s názvom H-YOU-MANITY bola odvysielaná v anglickom jazyku naživo na Radio Rueda 11. októbra 2020 o 18:00. Dnes je k dispozícii ako podcast na https://audiocapsula.weebly.com/archivo_e/h-you-manity-an-experimental-radio-show-by-young-artists-live-from-palestine-france-slovakia-and-slovenia#

Počas tretieho októbrového víkendu prebiehal workshop bábkového a objektového divadla s akcentom na sociálne angažované témy. Lektormi workshopu boli palestínsky bábkoherec a performer Husam Abed a rumunská bábkoherečka a scénografka Réka Deák. Workshop sa okrem skúmania techník práce s materiálom a objektom zameriaval aj na súčasné spoločenské témy, ktoré účastníci reflektovali v diskusii a v zadaniach, na ktorých počas workshopu pracovali.

Posledný online workshop projektu In Memoriam: Human bol zameraný na pohyb a tanec a viedla ho česká tanečníčka a choreografka Denisa Musilová. Počas tohto víkendu skúmali účastníci väzby medzi vizuálnym a performatívnym umením. Riešením tém spojených s identitou vo vzťahu k obrazom súčasného a moderného umenia prehlbovali kreatívne myslenie v tanci a hľadaní vlastného osobitného štýlu.

 

Projekt In Memoriam: Human Fond na podporu umenia.