Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015 sa uskutoční 24. – 29. septembra 2015. Podtitul aktuálneho ročníka festivalu je EMPATIA. Kurátormi slovenskej sekcie sú režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramaturg Michal Ditte. 

“Prostredníctvom prezentovaných umeleckých diel, intervencií vo verejnom priestore, diskusií, ankiet a rôznych iných aktivít obrátime pozornosť návštevníkov festivalu, slovenskej verejnosti aj partnerov zo zahraničia k etickej otázke zodpovednosti človeka za osud iného človeka, za spôsob myslenia a úroveň morálky spoločnosti, za stav životného prostredia a vzťah k prírode. Náš pohľad bude väčšmi ako po iné roky smerovať k slabým, zraniteľným, osamelým, zaznávaným, neúspešným, utláčaným, vyhnaným… Alebo k tomu, čo je okolo nás slabé, zraniteľné, osamelé… Chceme ukázať cestu od vlastnej predstavivosti cez vcítenie sa do osudu iného k jeho poznaniu a pochopeniu. A za tým je už len odkaz: zdieľať a dávať” povedala o téme festivalu Darina Kárová.

V súčasnosti prebieha príprava festivalového programu, ktorej súčasťou je proces selekcie zahraničných inscenácií a výber zo súčasného repertoáru divadiel na Slovensku. Kurátormi slovenskej časti hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 sú režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramaturg a autor Michal Ditte, ktorí sú lídrami Divadla Pôtoň. Ich zadaním je na základe aktuálnej koncepcie festivalu a svojich umeleckých a ideových preferencií navrhnúť do programu festivalu 3-5 inscenácií zo súčasného repertoáru divadiel na Slovensku.