Koncom mesiaca november sa umelecká šéfka Divadla Pôtoň Iveta Ditte Jurčová spoločne s manažérkou Monikou Škojcovou zúčastnili pracovnej cesty v Lichtenštajnsku, ktorej cieľom bolo prerokovať potenciálnu spoluprácu s organizáciou Kultur-Traverse.

Počas štyroch dní prebehlo viacero pracovných stretnutí s kultúrnymi manažérmi Elmarom Ganglom a Alexou Ritter, ktorí organizáciu Kultur-Traverse založili.

„Ide o mladú organizáciu, avšak myslíme si, že jej zameranie má v kontexte Lichtenštajnska veľký potenciál.“ Hovorí Elmar Gangl, prezident organizácie. Tvrdí, že hlavným cieľom organizácie je iniciovanie medzinárodných spoluprác medzi umelcami a kultúrnymi organizáciami z Lichtenštajnska a zahraničím.

„Lichtenštajnsko je naozaj malá krajina. Ľudia, ktorí sa chcú venovať umeniu alebo kultúre sú častokrát nútení pracovať v iných odvetviach, aby si zarobili na živobytie. Mnohí z nich pracujú ako učitelia, prípadne sa venujú žurnalistike. Umeniu sa venujú vo svojom voľnom čase. Príkladom je aj samotný Elmar Gangl, ktorý má okrem práce v rámci organizácie Kultur-Traverse dve zamestnania. My v Divadle Pôtoň síce nemáme iné zamestnania, ale ako kultúrna a umelecká organizácia musíme každoročne bojovať o podporu a tým pádom aj o prežitie. Vieme teda pochopiť aj situáciu umelcov v Lichtenštajnsku.“ Povedala umelecká šéfka Iveta Ditte Jurčová.

Dopĺňa ju manažérka Monika Škojcová: „Národné divadlo Lichtenštajnska produkuje maximálne jednu vlastnú inscenáciu ročne. Zvyšok produkcií je importovaných prevažne z Nemecka a Rakúska. Dôvodom sa zdá byť nedostatok tvorcov v Lichtenštajnsku, ktorí majú možnosť venovať sa divadlu profesionálne.“

Počas pracovnej cesty mali Iveta Ditte Jurčová a Monika Škojcová možnosť navšíviť Galérie Kunstmuseum a Kunstraum v hlavnom meste Vaduz, ako aj Galériu Art Felicia v Maurene. Na otvorení výstavy v Galérii Art Felicia mali príležitosť rozprávať sa so známou sedemdesiatdvaročnou výtvarníčkou Sunhild Wollwage o jej tvorbe.

„Videli sme osobne množstvo zaujímavých výtvarných diel a inštalácií. Okrem toho nám obraz dotvorili aj Elmar a Alexa, ktorí si pre nás pripravili prezentáciu o súčasnom výtvarnom umení v Lichtenštajnsku. Veríme, že v budúcnosti budeme mať možnosť osobne spolupracovať s niektorými umelcami z Lichtenštajnska.“ povedala Ditte Jurčová.

Pracovná cesta zástupkýň Divadla Pôtoň vyústila k dohodnutiu podmienok spolupráce v pripravovanom projekte Divadla Pôtoň pre roky 2021 a 2022. „V auguste sme uzavreli dohodu o spolupráci s nórskym divadelným zoskupením Company B. Valiente. V druhej polke novembra by sme zas mali vycestovať na pracovné stretnutie s potenciálnym partnerom z Islandu. Veľmi sa tešíme, že sa nám darí nadväzovať spolupráce s etablovanými zahraničnými partnermi.“ Povedala Škojcová. Zatiaľ však nechcela prezradiť bližšie informácie o budúcom projekte slovensko-nórsko-lichtenštajnsko-islandskej spolupráce.

Pracovná cesta do Lichtenštajnska bola realizovaná s podporou Fondu pre bilaterálne vzťahy z finančného mechanizmu EHP a Nórska.

 

V druhej polovici novembra absolvoval tím Divadla Pôtoň pracovnú cestu na Island, počas ktorej sa stretol so zástupcami organizácie Tjarnarbio a konzultoval podmienky spolupráce v pripravovanom projekte, ktorý chce Divadlo Pôtoň realizovať v rokoch 2021 až 2022. Riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte, umelecká šéfka divadla Iveta Ditte Jurčová a manažérka divadla Monika Škojcová na Islande strávili 5 dní, počas ktorých zrealizovali niekoľko pracovných stretnutí so zástupcami organizácie Tjarnarbio, ale aj organizácie The Living Art Museum. Okrem toho sa zúčastnili na niekoľkých tanečných a divadelných predstaveniach v rámci Reykjavik Dance Festival. Okrem toho navštívili Galériu i8 a Galériu Port.

„Pracovná cesta na Island bola plná nových vnemov a inšpirácii. Mali sme možnosť stretnúť sa s veľmi zaujímavými ľuďmi a tešíme sa na spoluprácu.“ Povedala Ditte Jurčová.

„Zistil som, akým spôsobom a za akých podmienok pracujú umelci a umelecké centrá na Islande. Získal som nové poznatky, ktoré je z časti možné preniesť aj do našich zemepisných dĺžok.“ Povedala Michal Ditte.

Pracovné stretnutie v Reykjavíku vyústilo k dohodnutí podmienok spolupráce na pripravovanom projekte. „Pôjde o projekt medzinárodného rozsahu. Spolupracujeme na ňom s partnermi z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Momentálne sme vo fáze prípravy žiadosti o grant. V prípade, že bude naša žiadosť podporená, budeme projekt realizovať v roku 2021 a 2022.“ povedala Škojcová.