Divadlo Pôtoň hľadá mladých umelcov vo veku 18 – 30 rokov, ktorí by sa zúčastnili medzinárodného projektu In Memoriam: Human a tvorili tak slovenskú skupinu účastníkov, ktorá bude pracovať pod mentorským vedením divadelnej režisérky a občianskej aktivitstky Viery Dubačovej. V projekte sú zapojení aj mladí umelci z Francúzska, Jordánska a Palestíny.

In Memoriam: Human si ako nosnú tému vzal tému ĽUDSKOSŤ. Projekt celkovo pozostáva z troch hlavných častí:

In Memoriam: Human v Bátovciach / 24. jún – 2. júl 2021

Mládežnícka výmena slovenskej skupiny mladých umelcov v Divadle Pôtoň v Bátovciach.

  • 6 dní intenzívnej tvorivej práce s profesionálnym mentorom
  • umelecké workshopy, diskusie, reflexie s odborníkmi na umenie a občiansky aktivizmus

Účastníci majú zabezpečenú stravu, ubytovanie a preplatené cestovné náklady.

Humancasting: the Podcast Factory / August 2021

Séria medzinárodných online diskusií, workshopov,  prednášok, konzultácii a kreatívnej tvorby – zameraná na tvorbu podcastu z obsahovej, produkčnej a technickej stránky. Aktivity prebiehajú v rámci celej medzinárodnej skupiny účastníkov s profesionálnymi lektormi zo Slovenska a zahraničia

In memoriam: Human – FINAL PRESENTATION / September 2021

Online medzinárodné stretnutie všetkých účastníkov zo Slovenska, Francúzska, Jordánska a Palestíny. Na stretnutí budú odprezentované diela, ktoré účastníci vytvoria v národných skupinách.

Dedlajn pre zaslanie prihlášok: 10.6.2021

Projekt finančne podporil Erasmus+ a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Prihláška - In memoriam: Human
Please enter your email, so we can follow up with you.
Uveďte názov školy a odbor.
IMG_8732