OPEN CALL na účastníkov medzinárodnej mládežníckej výmeny v Grécku

YOUth emPOWERed

19/08/2021 – 26/08/2021

Divadlo Pôtoň je partnerom projektu mládežníckej výmeny YOUth emPOWERed, ktorá sa koná v gréckom Aigio v termíne 19/08/2021 – 26/08/2021. Organizátorom projektu je organizácia Creative Youthland.

Hľadáme:

  • 4 mladých ľudí vo veku 18-30 rokov
  • 1 skúseného lídra, vedúceho skupiny, ktorý má skúsenosti s prácou s mládežou (18+, horná veková hranica nie je)

6-dňová výmena je zameraná na aktivity smerujúce k pozitívnemu rozvoju mladých ľudí v oblasti tvorivosti, sebavyjadrenia, sebaprijatia, emocionálnej inteligencie a interkultúrnej kompetencie.

Cieľom projektu a jeho aktivít je celkové posilnenie mladých ľudí k budovaniu odolnosti voči nepriaznivým vplyvom okolia a pozitívnemu duševnému zdraviu.

Aktivity počas výmeny budú vychádzať z metód neformálneho vzdelávania, arteterapie, divadelných a pohybových cvičení, hudby, tanca a pobytu v prírode.

Účastnícky poplatok je 30€.

Organizátor zabezpečuje ubytovanie a stravu. Cestovné výdavky prepláca do výšky 275€.

Výdavky súvisiace s prípadným povinným testom na ochorenie covid-19 si musia účastníci hradiť sami.

Viac informácii o projekte TU

Záujemcovia o pozíciu lídra, prosím vyplňte prihlášku.

Záujemcovia o pozíciu mladého účastníka, prosím vyplňte prihlášku.

Dedlajn je 8. júl 2021.

V prípade otázok kontaktujte skojcova@poton.sk