Kúpiť vstupenky v online predpredaji

Divadlo Pôtoň prichádza po štyroch mesiacoch s ďalším, v poradí druhým vydaním Pecha Kucha Night. Vytvára tak platformu pre výmenu skúseností, nadväzovanie partnerstiev a zdieľanie informácií predovšetkým v rámci regiónu. V piatok 16. júna 2017 sa zároveň uskutoční koncert Kataríny Málikovej & ansámbel a otvorenie výstavy mladej výtvarníčky Jany Hirnerovej, ktorá predstaví svoju tvorbu. Ďalej pokračujú aj rezidenčné pobyty, ktoré končia verejnou prezentáciou a každý rezident absolvuje workshop v prospech miestnej komunity.

 „Formát Pecha Kucha nám sedí. Divadlo Pôtoň, ako otvorený kultúrny a tvorivý priestor, dáva jasný signál, že v Bátovciach majú svoje miesto aktívni ľudia a organizácie, ktoré kultivujú spoločnosť a snažia sa zlepšovať prostredie na Slovensku. Po prvom uvedení tohto formátu sme presvedčení, že si podujatie nachádza svojho diváka a že prináša množstvo inšpirácií,“ povedal riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte.

V priebehu roka 2017 sa majú uskutočniť štyri vydania Pecha Kucha Night, ďalšie dve sú naplánované na 15. september a 18. november. Organizátori pozývajú zástupcov veľkých festivalov, dizajnérov, typografov, architektov, kultúrnych operátorov z nezávislých centier, cestovateľov, dobrodruhov, kreatívcov z oblasti videotvorby, reklamy, odevného dizajnu alebo PR, či marketingu, ale aj lídrov občianskych aktivít zameraných na enviromentálne, sociálne, dobrovoľnícke projekty a pod.

PECHA KUCHA NIGHT – BÁTOVCE, vol. 2 

Matúš Čupka / Zelená hliadka
Miroslav Sedlák / Nový dvor Brhlovce
Ľubica Prištiaková / Miesto v dome
Peter Gärtner / Hviezdne noci Bytča
Jana Mikitková / Festival Amplión
Jana Hirnerová / výtvarníčka a animátorka
Pavel Graus / vývojár televíznych programov
Michal Tóth / Toastmasters Levice
Jana Pereszlényiová / OZ Šťastný domov
Andrej Poliak / Periférne centrá

Svoj koncert, premiérový v Bátovciach, bude mať aj hudobníčka a speváčka Katarína Máliková, ktorá vstúpila na domácu hudobnú scénu mimoriadne razantne, keď vlani vydala úspešný album Pustvopol.

Súčasťou večera bude aj vernisáž výstavy rezidentky v Divadle Pôtoň, mladej výtvarníčky Jany Hirnerovej. „Názov výstavy „12“ vychádza z nosného triptychu. Ten je doplnený o deväť menších formátov. V nich autorka pracuje s témou zahalenia. Z abstraktných štruktúr miestami vyskakujú rôzne konkrétne formy. Nosné pritom je napätie medzi videným a predstavou. Príbeh triptychu „12“ vznikal počiatkom roka 2017. Východiskom bola potreba autorky tvorivo spracovať svoju minulosť. Tento proces začal deštrukciou starších malieb,“ píše sa v anotácii k výstave. Autorka je absolventkou magisterského štúdia Ateliéru maľby pod vedením prof. Stana Balka na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoju tvorbu primárne zameriava na klasické médium maľby, ale taktiež aj na kresbu, animáciu. V maliarskej tvorbe sa venuje predovšetkým portrétu a figúre, v kresbe hlavne denníkovým záznamom a poetike všednosti. Ostatné roky spolupracuje na rôznych projektoch s Mariánom Vredíkom.

Práve táto tvorivá dvojica absolvuje v Divadle Pôtoň od 9. do 20. júna rezidenčný pobyt, na ktorom budú pracovať na projekte Plastic Fantastic. Jeho zámerom je vytvoriť krátkometrážnu animáciu technikou stop motion. „Základný materiálom s ktorým budeme pracovať je plastelína a jej rôzne možnosti formovania a deformácie. Vznikne tak priestor na improvizáciu a experiment, skúmanie vlastností materiálu. Animácia nebude mať príbeh, narácia bude nahradená vizuálnou hrou a jej vlastnými pravidlami. Plastelína svojou flexibilnosťou a tekutým charakterom odzrkadľuje dobu, zároveň má halucinačný charakter. Výtvarná stránka môže pritom v divákovi asociovať detské rozprávky, čo dodá dielu istý paradox,“ napísali o projekte jeho autori.

Kúpiť vstupenky v online predpredaji

Ďalšími rezidentmi budú: divadelná režisérka Monika Pulišová, ktorá sa bude venovať príprave novej inscenácie s témou strachu (7. – 20. jún 2017) a Lenka Šturmankinová, ktorá sa zameria na scenár pre spoluprácu s komunitou na tvorbe multimediáleho dielka Ilu / Foto s využívaním prvkov analógovej fotografie a ilustrácií (16. – 29. jún 2017).

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zuzana Golianová