Psota na Slovensku?

Divadlo Pôtoň v roku 2015 realizuje projekt Psota na Slovensku. Partnerom divadla v projekte je banskobystrická organizácia Animus Apertus, ktorá sa venuje Rómom a Rómkam zo žalostných sociálnych podmienok a začleňuje ich do pracovného života.

„Psota na Slovensku je exkluzívnym projektom pre študentov stredných škôl a pedagógov z banskobystrického a nitrianskeho kraja. V roku 2015 zorganizujeme 20 jednodňových podujatí pre žiakov. V priebehu jedného dňa sa mládež oboznámi s možnosťami fungovania tretieho sektora na Slovensku a v skupinách bude pracovať pod vedením renomovaných umeleckých lektorov v tvorivých dielňach. Po obedňajšej prestávke sa študenti spolu s učiteľmi zúčastnia na predstavení Krajina nepokosených lúk, o ktorej budú komunikovať na diskusiách s odborníkmi z oblasti divadla, sociológie, histórie a občianskeho aktivizmu,“ vysvetľuje režisérka Iveta Ditte Jurčová.

Základom pre projekt sa stal výskum pri tvorbe inscenácie Krajina nepokosených lúk – znepokojivá situácia v Banskobystrickom kraji, kde sa pred rokom stal županom predseda extrémistickej strany, Marián Kotleba. Ostatná inscenácia Divadla Pôtoň, Krajina nepokosených lúk, iniciuje na Slovensku a v zahraničí diskusie na aktuálne, spoločenské témy o národnej identite a o problematike neonacizmu, ktorého prejavy sa v spoločnosti neustále množia.

„Psota na Slovensku je mimoriadnou kultúrnou akciou pre stredné školy. Mládež sa dostane do bezprostredného kontaktu s emotívnymi životnými príbehmi Rómov, v diskusiách bude prezentovať a konfrontovať svoje názory s odborníkmi a navyše bude hľadať možnosti ako pomenovať témy a prostriedky, ktoré obsahuje divadelná inscenácia,“ dodáva Iveta Ditte Jurčová.

Projekt Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie bol podporený sumou 59978,80 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Informácie o projekte: https://www.poton.sk/psota-na-slovensku-2015/
Foto: Archív Divadla Pôtoň
Kontakt: Sandra Polovková, 0948 112 799, polovkova@poton.sk