Divadlo Pôtoň nachádza dlhodobo prieniky medzi umeleckým, spoločenským a edukatívnym. Takýmto má byť aj projekt Psota na Slovensku, ktorý v polovici decembra ponúka študentom pedagogických škôl. Ide o sériu predstavení, prednášok a diskusií. Do programu sa zapojili: Divadlo Nomantinels, Nové divadlo z Nitry a Bábkové divadlo na rázcestí z Banskej Bystrice. Psota na Slovensku vznikla na pôde Divadla Pôtoň v Bátovciach v roku 2013. 

“Zámerom projektu je znižovať extrémistické, rasistické a xenofóbne nálady medzi študentami pedagogických škôl. Budúci pedagógovia sú prioritnou cieľovou skupinou projektu a to najmä preto, že práve oni budú formovať názory, postoje a spoločenské vedomie našich detí. Tematické zameranie predošlých ročníkov projektu bolo fokusované na chudobu a sociálne vylúčenie, na rusko ukrajinský konflikt, ale aj na slovenský fašizmus a neofašizmus. Počas projektu budú študenti zapojení do viacerých aktivít – diskusie, prednášky, divadelné predstavenie a workshopy,” povedal riaditeľ divadla Michal Ditte.

Projekt začína 11. decembra a potrvá do 15. decembra 2017, v priestoroch Divadla Pôtoň sa uskutoční päť celodenných podujatí pre viac ako 150 študentov, ktorí budú pracovať pod lektorským vedením viacerých umelcov, občianskych aktivistov a odborníkov na spoločenské témy a históriu.

Podujatie otvorí Divadlo Nomantinels s inscenáciou O nás / O nich. V piatok 15. decembra 2017 vystúpi v Bátovciach Nové divadlo z Nitry s úspešnou a oceňovanou inscenáciou Denník Anny Frankovej, 12. a  14. decembra 2017 bude v Bátovciach hosťovať Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice s pozoruhodnou inscenáciou List čiernemu synovi. Streda 13. decembra 2017 bude patriť domácemu divadlu a inscenácii Vzkriesenie zázraku.

Každý deň je na programe prednáška o umeleckých organizáciách tretieho sektora, diskusia s teatrológom na tému Ako divadlo a umenie môže reagovať na aktuálne spoločenské témy, Živá knižnica s autentickými príbehmi ľudí z prostredia marginalizovaných skupín, workshopy – tvorivé dielne pod lektorským vedením slovenských umelcov a tiež diskusia s odborníkmi na diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu a extrémizmus.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zuzana Golianová

PR manažérka