Divadlo Pôtoň pripravuje ďalšiu edíciu vzdelávacích programov pre študentov vysokých a stredných škôl – Psota na Slovensku 2018. Súčasťou programu bude aj inscenácia Americký cisár, ktorá získala Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny.

Divadlo Pôtoň nachádza dlhodobo prieniky medzi umeleckým, spoločenským a edukatívnym. Takýmto má byť aj projekt Psota na Slovensku, ktorý divadlo organizuje od roku 2013. Projekt Psota na Slovensku obsahuje sériu predstavení, prednášok, workshopov a diskusií.

“Zámerom projektu je znižovať extrémistické, rasistické a xenofóbne nálady medzi študentami vysokých a stredných škôl.  Tematické zameranie predošlých ročníkov projektu bolo fokusované na chudobu a sociálne vylúčenie, na rusko ukrajinský konflikt, ale aj na slovenský fašizmus a neofašizmus. Tento rok sa budeme zaoberať témou migrácie.” povedal riaditeľ divadla Michal Ditte.

Realizačná fáza projektu prebehne 20. – 22. novembra 2018, v priestoroch Divadla Pôtoň sa uskutoční päť celodenných podujatí pre viac ako 150 študentov, ktorí budú pracovať pod lektorským vedením viacerých umelcov, občianskych aktivistov a odborníkov na spoločenské témy a históriu. V rámci projektu sa uskutoční aj mimoriadna repríza inscenácie Americký cisár (21.11.2018 o 19:00), ktorá je inšpirovaná rovnomennou reportážou rakúskeho spisovateľa Martina Pollacka a jej ústrednou témou je migrácia obyvateľov strednej a východnej Európy do USA koncom 19. storočia.

Každý deň je na programe prednáška o umeleckých organizáciách tretieho sektora, diskusia s teatrológom na tému ako divadlo a umenie môže reagovať na aktuálne spoločenské témy, Živá knižnica s autentickými príbehmi migrantov na Slovensku, workshopy – tvorivé dielne pod lektorským vedením slovenských umelcov a tiež diskusia s odborníkmi na tému migrácie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk/psota-na-slovensku

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.