Divadlo Pôtoň z Bátoviec zvolilo nevšedný a originálny spôsob propagácie súčasnej slovenskej literatúry a hudby. Tvorivý tím divadla spúšťa v stredu 14. októbra 2015  jednu z aktivít projektu Centrum umenia a kreativity, v rámci ktorej z obecných rozhlasov troch obcí budú znieť úryvky z vybraných diel slovenských spisovateľov. Relácie budú doplnené o skladby mladých slovenských skladateľov a hudobníkov. V roku 2015 bude vyrobených a odvysielaných 12 relácií, ktoré redakčne pripravuje Diana Mašlejová v spolupráci s hudobným dramaturgom Robertom Pospíšom.

Michal Ditte, riaditeľ a dramaturg divadla, vysvetľuje nápad realizovať relácie o súčasnej slovenskej literatúre pre obecné rozhlasy: „Pôsobíme na dedine. Z obecného rozhlasu často krát počúvame rôzne miestne oznamy a toto výsostne vidiecke médium nás začalo veľmi inšpirovať. Nemôžete ho prepnúť a ani vypnúť. Môžete ho maximálne latentne ignorovať. Prečo to nevyužiť v prospech súčasného umenia?“.

V obecných rozhlasoch bude takýmto spôsobom odprezentovaná tvorba Veroniky Šikulovej, Pavla Vilikovského, Agda Bavi Paina, Petra Krištúfeka, Moniky Kompaníkovej, Jany Beňovej, Ivany Dobrakovovej, Ballu, Lucii Piussi, Viťa Staviarskeho, Zusky Kepplovej a Juraja Šebestu.

Obyvateľov obcí Bátovce, Žemberovce a Devičany bude rozhlas vítať predslovom „Vážení občania, miestny spolok vám ponúka stopercentnú súčasnú slovenskú literatúru a hudbu. Započúvajte sa do ľúbozvučnej slovenčiny plnej metafor, inotajov, originálnych rýmov a prazvláštnych slovných spojení. Zastavte sa na okamih, odložte rýle, motyky, kosačky, odstavte hrnce zo sporákov a nechajte sa vtiahnuť do príbehov našich významných autorov, o ktorých možno dnes ešte nič neviete, čo však neznačí, že neexistujú!“.

Tvorcovia projektu majú ambíciu zachovať miestny kolorit a zároveň upriamovať pozornosť na významné diela súčasnej slovenskej literatúry, s ktorou bežní ľudia častokrát nemajú možnosť prísť do kontaktu.

„Slovenská literatúra je kvalitná, ale potrebuje propagáciu. Touto aktivitou oslovíme viac než 3000 ľudí. Ozývajú sa nám poslanci a starostovia aj z iných obcí po celom Slovensku, či by bolo možné relácie odprezentovať v ich miestnych rozhlasoch. Zdá sa, žeby to mohol byť celkom úspešný projekt.“, dopĺňa Michal Ditte.

 

Projekt Centrum umenia a kreativity realizuje Divadlo Pôtoň s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.