Divadlo Pôtoň ponúka slovenským umelcom pracovný a tvorivý priestor na slovenskom vidieku. Umelci sa môžu uchádzať o 7 rezidenčných pobytov, ktoré divadlo vyblokovalo pre rok 2016. Rozsah jedného rezidenčného pobytu je v rozpätí 7 – 14 dní. Rezidenční umelci majú zabezpečené ubytovanie priamo v budove divadla, pracovný priestor a techniku. Po dohode je možné zabezpečiť aj produkčné zázemie a spotrebný materiál nevyhnutný pre vznik diela.

V Bátovciach funguje reštaurácia s donáškou jedla, ale v priestoroch divadla je k dispozícii aj kuchynka pre rezidentov.

Termín zasielania prihlášok: 15.12.2015