Impulz 2020

Zameranie: Projektový manažment – Fundraising – Produkcia

Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce, 23. – 25. október 2020

Máte záujem dozvedieť sa ako projekt v oblasti kultúry vzniká, čím treba začať, ako na ňom pracovať a ako na nič dôležité nezabudnúť? Prihláste sa na workshop Impulz 2020 a staňte sa aktívnymi členmi produkčného tímu projektov Divadla Pôtoň.

Primárna cieľová skupina: študenti a absolventi kulturológie a divadelného manažmentu, začínajúci produkční v nezriaďovanej kultúre.

Úvodná fáza workshopu bude zameraná na fungovanie nezávislých kultúrnych centier na Slovensku s intenzívnym fokusom na Divadlo Pôtoň. Počas úvodnej fázy budú frekventanti workshopu oboznámení s dotačnou politikou verejných a súkromných donorov, so slovenským, ale aj medzinárodným fundraisigovým prostredím, s otázkami marketingu, produkcie a public relations.

Frekventanti workshopu majú zabezpečené ubytovanie v priestoroch divadla.

Začiatok workshopu: 23. októbra 2020 od 17:00 h

Ukončenie workshopu: 25. októbra 2020 do 14:00 h

Lektori workshopu: Monika Škojcová – projektová manažérka a produkčná, Michal Ditte – projektový manažér a dramaturg, Iveta Ditte Jurčová – autorka projektov a umelecká šéfka divadla.

Termín zasielania prihlášok: do 17. októbra 2020.

Maximálny počet frekventantov workshopu je 6 osôb, organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov. V prípade sprísnenia protipandemických opatrení zo strany ÚVZ SR bude workshop pre vybraných účastníkov prebiehať na platforme ZOOM.

Informácie o workshope a špecifikáciách poskytne koordinátor projektu Michal Ditte, 0908 359 788, e-mail: ditte(at)poton.sk

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Impulz 2020 - workshop manažmentu kultúry
Please enter your email, so we can follow up with you.
Uveďte názov školy a odbor.
V prípade študentov predpokladaný rok ukončenia štúdia.