Pohybový workshop s Jarom Viňarským
16.-18. máj 2014
Divadlo Pôtoň, Centrum umenia a kreativity, Bátovce

Workshop Telo rozpráva je súčasťou projektu Impulz 2014.

Sedemdesiat percent ľudskej komunikácie je vytváraná rečou tela. Ůčastníci workshopu budú vedení k rozpoznaniu nežiadúcich fyzických obmedzení a tiež k tomu, aby sa ich zbavili alebo aspoň pracovali na ich zredukovaní. Ide o obmedzenia v istom zmysle prirodzené, pretože ich nadobúdame počas života. Veľkú rolu tu hrajú zázemie, vzdelanie, výchova a skúsenosti.

Intenzívne budeme pracovať na zásadnom prehodnotení nášho vzťahu k telu a jeho úlohe v reálnom živote. Všetci sme schopní plne sa spojiť s vlastnými individuálnymi schopnosťami a aktívne sa zapojiť do kreatívneho procesu s telom a naučiť sa používať svoje telo čo najefektívnejšie, pomôcť tak aj nášmu mentálnemu a duševnému životu. Každý môže tancovať!

Prostredníctvom série praktických a technických cvičení, rovnako ako aj v tvorivo zameranej časti workshopu, budú účastníci vedení k tomu, aby:

–         uvoľnili svoj vlastný fyzický potenciál

–         objavili nové možnosti pre svoje telo

–         jasnejšie sa vyjadrovali prostredníctvom svojej telesnosti

 

V prvej časti workshopu sa zameriame na techniku práce s telom vo vymedzení základných atribútov, akými sú vzťah tela k priestoru vo vnútri tela, na jeho povrchu a k jeho okoliu. Vychádzať budeme zo základného ukotvujúceho vzťahu – vzťahu so zemou.

V druhej časti workshopu sa zameriame na to, čo znamená byť telom prítomný v priestore, v ktorom tancujem. Stvárňovaný čas pohybu a vnímanie tohto času. Presnosť, jednoduchosť, čistota a detailnosť pohybu. Vedomie o každom zvolenom pohybe. Konkrétnosť abstrakcie reči tela. Postupne sa budeme snažiť o výklad, interpretáciu zvolenej myšlienky, či témy do reči tela.

Účastníci workshopu Telo rozpráva sa v druhej časti rozdelia do viacerých tvorivých skupín, v ktorých sa budú venovať rozličným metódam práce s telom. Budeme hľadať možnosti ako interpretovať telom napríklad fotografiu, obraz, prózu, poéziu, či historickú situáciu.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM WORKSHOPU:

 

Piatok, 16.máj:

16.00 – 17.00 príchod

17.30 zoznámenie sa, večera

18.30 premietanie inscenácií fyzického divadla (DV8, Pina Bausch)

 

Sobota, 17.máj:

9.00 – 12:00 workshop Telo rozpráva, I. časť

12.00 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 17.30 workshop Telo rozpráva, II. časť

 

Nedeľa, 18.máj:

9.00 – 12.00 workshop Telo rozpráva, II. časť

12.00 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 15.00 diskusia o víkende Telo rozpráva

Odchod

 

UBYTOVANIE

je možné v priestoroch divadla. Prineste si spacáky, deky.

 

STRAVOVANIE

k dispozícii sú 2 kuchyne. Potraviny sú pár metrov od divadla, v sobotu otvorené do 12.00 a v nedeľu do 11.00.

 

PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

http://goo.gl/eRXTX9

 

Jaro Viňarský je slovenský tanečník, performer. Vyštudoval choreografiu na VŠMU v Bratislave a na HAMU v Prahe. Pôsobil v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, v súbore Dame de pic/Karine Ponties. Pôsobí v na Slovensku, v Čechách, v New Yorku. Prednedávnom získal “tanečného Oscara” ocenenie Bessie Award za inscenáciu The Painted Bird.

 

Pohybový workshop “Telo rozpráva” je súčasťou projektu Impulz 2014.