Model vzdelávania mladého publika z ostatných štyroch rokov nás uistil v tom, že je potrebné zameriavať sa na deti základných škôl z Bátoviec a okolia vo veku 10 – 14 rokov. Pod vedením lektorov sa deti budú zoznamovať s jednotlivými zložkami divadelnej tvorby – réžiou (lektor: Iveta Ditte Jurčová), herectvom (lektor: Henrieta Rabová, Martin Meľo), hudbou (lektor: Martin Fačkovec) a scénografiou (lektor: Zuzana Formánková). Tvorivé pracovné stretnutia budú prebiehať 7 x v 10 dňových blokoch, pre celkovo 100 účastníkov. Sekundárnym zámerom tejto aktivity je aj výchova svojho diváka; formou aktivizácie v rámci detskej dramatickej tvorivosti chceme prehĺbiť vzťah detí k umeleckej tvorbe a zároveň zapájať ich do dobrovoľníckej činnosti v rámci aktivít Centra smerom ku komunite a obyvateľom obcí v okolí divadla.

Diazepam je benzodiazepine (ben-zoe-dye-AZE-eh-peens). To ovplyvňuje chemické látky v mozgu, ktoré môžu byť nevyvážený u ľudí s úzkosťou. Diazepam sa používa diazepam 5mg sans ordonnance na liečbu úzkostných porúch, alkohol abstinenčné príznaky, alebo svalové kŕče. Diazepam sa niekedy používa s inými liekmi na liečbu záchvatov. Nemali by ste používať tento liek, ak ste alergický na diazepam alebo podobné lieky (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax, a iné), alebo ak máte myasthenia gravis, závažné ochorenie pečene, úzkym uhlom, závažné dýchacie problémy, alebo spánkového apnoe. Skôr, než začnete diazepam, informujte svojho lekára, ak máte glaukóm, astmy alebo iných problémov s dýchaním, obličiek alebo ochorenie pečene, záchvaty, alebo históriu drog alebo alkoholu, závislosť, duševných chorôb, depresii, alebo samovražedné myšlienky.