Dôležité informácie pre divákov
Kultúrny semafor II. stupeň varovania (mapa: červená farba)

  • možné je naplniť len 50% kapacity hľadiska (v prípade Divadla Pôtoň – 50 miest)
  • je potrebné dodržiavať 2 metrové rozostupy medzi divákmi pri vstupe do sály a výstupe zo sály
  • povinný je respirátor FFP2 v interiéri
  • divák musí byť zaevidovaný v zozname organizátora podujatia (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa)
  • preferovaná je bezhotovostná platba (v prípade Divadla Pôtoň ticketingový portál www.tootoot.fm)
  • občerstvenie je možné len v exteriéri (v prípade Divadla Pôtoň na záhrade)
  • platí zákaz združovať sa vo vstupných halách pred sálou, diváci budú do priestoru púšťaní postupne
  • Diváci a účinkujúci sa riadia celonárodnou testovacou stratégiou na základe COVID Automatu.
  • Divadlo Pôtoň garantuje pravidelnú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch pred každým podujatím

Zdroj: MK SR

Dôležité: Prosíme vás, aby ste sa pred návštevou divadla zaregistrovali do zoznamu divákov. Ďakujeme vám za spoluprácu.

Zápis do zoznamu divákov
Zber údajov sa uskutočňuje na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Organizátor je povinný uchovávať telefonický a emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia za účelom dohľadania kontaktov v prípade vzniku ohniska nákazy a poskytnúť ich RUVZ.
Please enter your email, so we can follow up with you.
MIRACLES foto © Ctibor Bachratý 27