(Predpremiéra: 25. júl 2009, Stanica Žilina – Záriečie, Festival KIOSK 2009, Premiéra: 20. august 2009, Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce)

 

Inscenácia Švantnerovej Nevesty hôľ, v úprave Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho, je súčasťou jednej z línií umeleckého programu Divadla Pôtoň, ktorá nanovo interpretuje a netradične spracuváva materiál získaný z klasickej literatúry a drámy. V inscenácii, ktorá je zámerne realizovaná na úvádzanie mimo priestorov určených výhradne pre divadlo, kontrastuje súčasnosť s folklórnymi prvkami, mestské prostredie s prírodou, fantázia a snovosť s expresiou a naturálnosťou. Fragmenty Švantnerom popísaného starého sveta sú vytrhnuté a následne naimplantované do celkom odlišného, frekventovaného a moderného prostredia, korene a hodnoty našich predkov spolu s novodobými výdobytkami umenia, mysle a technológií vzájomne komunikujú, navzájom si oponujú a prelínajú sa. Návrat Švantnerovho horára do lona prírody, miesta rajskej čistoty a živočíšneho, pudového správania sa, nie je len povinnosťou splnenia si sľubu, ale je najmä hľadaním samého seba a redefinovaním vlastnej identity v súčasnosti.

Nevesta hôľ v produkcii Divadla Pôtoň potiera zaužívané inscenačné postupy a náhľady pouličného divadla na Slovensku. https://www.poton.sk/nevesta-hol-3/Scénografický monument – fragment Švantnerovho sveta, hudba a pohybová zložka, ktoré využívajú folklórne prvky v netradičných motívoch, použitie najnovšej zvukovej technológie a prvku silent disco v rámci inscenačného konceptu a, v neposlednom rade, súčasný náhľad na klasiku slovenskej literatúry, toto všetko prináša na ulicu najnovšia inscenácia režisérky Ivety Ditte Jurčovej. Nevesta hôľ sa v súčasných exteriéroch mestského prostredia zmení v postmoderný mýtus.

Inscenácia získala Cenu za scénografiu na Treme Fest 2011 v srbskej Rume.

Nevesta 1902

Autori: František Švantner/Michal Ditte/Iveta Ditte Jurčová
Dramaturgia: Michal Ditte
Hudba: Martin Čorej, a.h.
Sound design: Pavel Graus, a.h.
Pohybová spolupráca: Miroslav Benda, a.h.
Scéna: Tomáš Žižka, a.h.
Kostýmy: Iveta Ditte Jurčová
Produkcia: Michal Somoš, Barbora Brzá
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Zuna: Henrieta Rabová, Libor: Roman Mihálka, Tavo: Lukáš Tandara, On: Pavel Graus/Marián Andrísek

partner_mksr