Divadlo Pôtoň má v súčasnosti vo svojom repertoári 5 titulov (Psota, Nevesta hôľ, Vertikálna migrácia, Paperback, Žena ako žena). Uvedomujeme si naliehavosť kontaktu so svojim publikom, na vlastnej pôde a s vlastnou tvorbou. Sme presvedčení o tom, že je potrebné prezentovať svoju prácu a rozprávať sa o nej s divákmi. Chceme tak robiť na viacerých úrovniach; od kuloárnych – osobných rozhovorov s jednotlivými divákmi alebo návštevníkmi až po tematizované diskusie s tvorcami a prizvanými odborníkmi.

Amoxicilín je penicilín antibiotikum. To bojuje baktérie v tele.
Amoxicilín sa používa na liečbu mnohých rôznych typov infekcií spôsobených baktériami, ako sú ušné infekcie augmentin tabletten 500mg, 1000mg, infekcie močového mechúra, pľúc, kvapavka a E. coli alebo Salmonella infekcie. Amoxicilín sa tiež niekedy používa spolu s iným antibiotikom názvom klaritromycín (Biaxin) na liečbu žalúdočných vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylori. Táto kombinácia je niekedy používaný s redukčným žalúdočnej kyseliny s názvom lansoprazolu (Prevacid). Získať naliehavú lekársku pomoc, ak máte niektorý z týchto príznakov alergickú reakciu: úľov; ťažkosti s dýchaním; opuch tváre, pier, jazyka, alebo hrdla. Menej závažné vedľajšie účinky môžu zahŕňať: bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie; vaginálny svrbenie alebo výtok; bolesť hlavy; alebo opuchnuté, čierne alebo “chlpaté” jazyk.

 

Ambíciou dramaturgie, ale i produkcie, je uviesť v roku 2013 minimálne 5 repríz inscenácie Psota, 5 repríz inscenácie Žena ako žena 2 reprízy inscenácie Vertikálna migrácia a 2 reprízy inscenácie Nevesta hôľ na domovskej scéne v Bátovciach. V roku 2013 pripravujeme premiéry troch inscenácií: Equinox (inscenácia ako výsledok medzinárodného projektu francúzskych, mexických, maďarských a slovenských umelcov), Krajina nepokosených lúk (inscenácia pre EHMK Košice 2013) a P.S. (work in progress prezentácia pripravovanej inscenácie pre rok 2014). V roku 2013 sa uskutoční minimálne 17 predstavení z produkcie Divadla Pôtoň. Vzhľadom na skutočnosť, že inscenácie Divadla Pôtoň majú tematické presahy k sociológii, etnografii a k ďalším iným odborom a vedám je našim zámerom pridružovať ku každému predstaveniu neformálnu diskusiu s hosťujúcim odborníkom, ktorý dá prezentovanej inscenácii, ale aj danej téme nové dimenzie a vysvetlenia. V roku 2013 sa uskutoční minimálne 10 neformálnych diskusií divákov, tvorcov a hosťujúceho odborníka, ktoré budú súčasťou predstavení z produkcie Divadla Pôtoň.

Utorok 30.4.2013, Divadlo Pôtoň, Bátovce

11.00 – 12.45, Štúdio

Divadlo Pôtoň 2000 – 2012

Prezentácia nezávislého divadla, jeho činnosti, projektov, aktivít a tímu, report hľadania priestoru, zachytenie súčasného stavu a vízie budúcnosti divadla na vidieku. Súčasťou aktivity bude prehliadka priestorov divadla.

14.00 – 17.00, Sála

Angažované divadlo, občianska angažovanosť jednotlivcov a realizácia projektu PSOTA

Správa tvorcov Divadla Pôtoň (Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Zuzana Formánková) o téme chudoby, o vzniku inscenácie, o procese tvorby, spojená s diskusiou s prizvanými hosťami – držiteľmi Krištáľového krídla za filantropiu – Vierou Dubačovou, Andrejom Kiskom.

18.00 – 19.30, Sála

PSOTA

Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti. Inscenácia Psota pomenúva a relativizuje zlo i dobro v monumentálne stiesnenej scéne z prázdnych chladničiek. Vychádza z terénneho výskumu, zo slovenských reálií, autentických príbehov a dokumentov z nedávnej minulosti. Nezávislé Divadlo Pôtoň programovo pôsobí a tvorí na okraji – jeho aktivity, prevažne v oblasti autorského divadla, vyústili do vzniku Centra umenia a kreativity v Bátovciach. Inscenácia Psota uzatvára tému chudoby a hladu, ktorou sa tvorivý tím divadla zaoberal od roku 2010. Inscenácia bola nominovaná na ocenenie Dosky 2012 v kategóriách najlepšia inscenácia a najlepšia scénografia divadelnej sezóny.

20.00 – 21.30, Sála

Kritická reflexia inscenácie a diskusia

Reflexia divadelného kritika a diskusia s hercami, tvorcami, divákmi (lektor: Miroslav Dacho)

 

Aktivita prebieha v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra v rámci projektu Ako na divadlo 2013.

Program AKT 2 v procese.