22.06.2019 / 19:00
DK Liptovský Mikuláš

Vstupné v predpredaji: (Predpredaj vstupeniek)

Scénická esej Pastierska symfónia vznikala na základe tém, ktoré ponúka klasická slovenská dráma z minulého storočia odohrávajúca sa v prostredí Demänovskej doliny – Bačova žena. Príbeh hrdinov zo Stodolovej reemigračnej drámy sa v kompozícii Divadla Pôtoň transformuje do prúdu asociatívnych obrazov národnej a kultúrnej identity, mytológie a kolektívnej pamäte. Krátka lokálna legenda sa premieňa na správu o civilizácii. Civilizácii, ktorá zostala zakliesnená nielen v geografickom, ale najmä v myšlienkovom a hodnotovom mŕtvom bode, na rázcestí medzi zánikom a znovuzrodením. Scénická esej odkazuje na vzťah človeka k prírode, tradíciám, kultúre, náboženstvu a rituálom, obnažuje národnú pamäť, folkloristický sentiment a úpornú snahu zachovávať pozostatky našej predhistórie. Rekonštrukcia minulosti sa prelína s analýzou prítomnosti a na pozadí starého defragmentovaného príbehu prebieha konfrontácia so súčasnosťou.

Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Autori projektu: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
Dramaturgia: Marek Godovič
Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková
Pohybová spolupráca: Robo Nižník
Hlasová príprava: Ivana Mer
Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella
Produkcia: Monika Škojcová, Michal Ditte, Kristína Rigerová
Svetelný dizajn: Michal Ditte
Výtvarný koncept: Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová
Výtvarná realizácia: Katarína Caková
Technická realizácia: Horácké divadlo Jihlava, Hliníkové konštrukcie, s.r.o.
Výroba kostýmov: Horácké divadlo Jihlava a Elena Maťová
Účinkujú: Filip Jekkel, Ela Lehotská, Robo Nižník, Natália Puklušová,
Ľubomír Raši

www.poton.sk/pastierska-symfonia

Projekt Centrum umenia a kreativity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.