26.06.2021 / 19:00
Divadlo Pôtoň, Bátovce

Vstupenky

Autori sa zamýšľajú nad otázkou, čo by bolo, keby sa Renata Jurčová – Matilda – nevenovala umeniu, ale zostala “stavbárkou”. Stojí pred úlohou rekonštrukcie kultúrneho domu Družba a postupne pochopí, že cez ňu rekonštruuje svoj život bez umenia. Uvedomí si, že umenie zatlačila kdesi do úzadia, práve kvôli názorom iných “dospelejších”, odbornejších…
Jednou z motivácií autorov je že ich trápi súčasný stav a vnímanie umenia. Umenie je niečo, čo je odsúvané na okraj spoločnosti. Na druhé miesto. Niečo, čo sa realizuje až potom, keď je zabezpečené všetko ostatné. Peniaze, práca, kariéra, úspech. Niečo, na čo potom neskôr nezostanú sily ani chuť. Toto vnímanie má dopady na jednotlivcov v rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní (ale aj živote). Umenie môže pritom spĺňať rôzne funkcie: oddych, zábava, zamyslenie, povznesenie ducha, nabáda človeka byť empatický voči iným, byť asertívny, vyjadriť svoje pocity, myšlienky, spoznať sa a spoznávať okolie. Najdôležitejšou hodnotou umenia je, že má schopnosť otvárať ľudí.

Aká je úloha umenia v tvojom živote?

Autori textu, réžia: Štefan Jurča, Renata Jurčová
Pohybová spolupráca: Soňa Ferienčíková
Scénografia, kostýmy: Dorota Volfová
Hudba: Lukáš Kubičina
Grafika: Alica Záhorská
Video a video trailer: Peter Drmlík

Matilda: Renata Jurčová

Malá Matilda: Barborka Čóntoová
Hlasy
Matka: Simona Hudecová, Otec: Peter Drmlík, Kamarátka: Nina Pompošová,
Profesori: Marica Chamulová, Peter Szutyiányi.

Projekt Centrum umenia a kreativity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.