Aktivita je ateliérom pre výtvarníkov, scénografov, mladých dizajnérov a architektov, ktorí participujú svojou kreativitou a zručnosťami na interiérovom dizajne vybraných (čerstvo zrekonštruovaných) priestoroch Divadla Pôtoň. Po úspešnej realizácii aktivity v roku 2011, kedy sa českej výtvarníckej skupine Mamapapa spolu so študentami scénografie a architektúry podarilo zatraktívniť priestory prvého poschodia prvkami aplikovanej scénografie zväčša z recyklovaných materiálov budú v roku 2013 k dispozícii nahrubo zrekonštruované priestory backstagu – teda priestory, do ktorých na krátku dobu prichádzajú umelci. Umelci rôznych druhov performatívneho a scénického umenia tu trávia najmä čas pred a po vystúpení, preto aj idea backstagu bude PREDTÝM / POTOM. Koordinátorkou aktivity a umeleckým dozorom nad skupinou oslovených mladých umelcov so zameraním na výtvarné umenie bude scénografka Divadla Pôtoň Zuzana Formánková, ktorá bola nominovaná na ocenenie divadelnej sezóny Doska 2012 v kategórii najlepšia scénografia roka.

Realizáciou aktivity by mal vzniknúť invenčný, oddychový a príťažlivý priestor pre hosťujúcich umelcov s množstvom prekvapení. Frekventanti aktivity získajú nové skúsenosti v oblasti priestorového, grafického, ale i úžitkového dizajnu v priestoroch nezávislého kultúrneho centra.