ANOTÁCIA

Psota na Slovensku je vzdelávací projekt pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorého zámerom je rozvoj občianskej identity a kritického myslenia mladých ľudí. Témou projektu pre roky 2019 – 2020 je migrácia.

PROGRAM

26. novembra 2019 – 30. októbra 2020

 • Neformálne vzdelávanie cieľovej skupiny mládeže prostredníctvom odborných prednášok a diskusií na témy migrácie, s odbornými špecialistami z oblasti filozofie, sociológie, občianskeho aktivizmu.
 • Predstavenia autorskej inscenácie Americký cisár, ktorá vznikla v máji 2018 v koprodukcii Divadla Pôtoň a Štúdia 12.
 • Workshopy – zážitková časť projektu na tému Preži na vlastnej koži život niekoho iného s priamou konfrontáciou cieľovej skupiny mládeže a zraniteľnej skupiny, migrantmi, pod vedením renomovaných umeleckých lektorov z oblasti divadla, literatúry, výtvarného umenia.

Podrobný harmonogram prezentačných a vzdelávacích aktivít projektu bude zverejňovaný v sekcii Program.

LÍDER PROJEKTU

Pre Divadlo Pôtoň a jeho tvorbu je kľúčové miesto v ktorom pôsobí. Nachádza sa na periférii periférie. Malá obec Bátovce svojím sociálnym zložením a kultúrnou výbavou je zdrojom podnetov a úvah o divadle a jeho funkcii, i o postavení umenia v spoločnosti. Miesto – ako axióma spoločnosti, miesto – ako metafora spoločného bytia, stalo sa laboratóriom,  výskumným materiálom i prameňom inšpirácie pri hľadaní tém a foriem súčasného divadla.

V najvýraznejších inscenáciách Divadla Pôtoň rezonujú provokatívne spoločenské témy: rozpad  hodnôt – Ochladzuje sa (2000),  individuálna zodpovednosť – Antigona (2003), hľadanie domova – Terra Granus (2008), folklorizmus v urbánnom prostredí – Nevesta hôľ (2009), chudoba – Psota (2011), hľadanie identity – Krajina nepokosených lúk (2013), migrácia – Americký cisár (2018), re-emigrácia – Pastierska symfónia (2019).

Okrem vlastnej tvorby divadlo v svojom priestore prezentuje progresívne súčasné umenie v bohatosti jeho foriem i druhov. Kontinuálne sa venuje vzdelávaniu žiakov a študentov stredných škôl vo vzťahu k umeniu a kultúrnej gramotnosti. Organizuje workshopy pre profesionálnych umelcov i amatérov, systematicky nadväzuje partnerstvá so slovenskými i zahraničnými umelcami, ktorým poskytuje priestor pre dlhodobé tvorivé pobyty.

PARTNER PROJEKTU

 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Mareena
 • Amnesty international Slovensko
 • Mloki.sk
 • KOD – konkrétne o divadle
 • Medziriadky

HOSTIA ODBORNÝCH DISKUSIÍ

 • Michal Vašečka – sociológ
 • Elena Gallová Kriglerová – sociologička a výskumníčka CVEK
 • Ladislav Oravec – občiansky aktivista
 • Alena Holka Chudžíková – psychologička a výskumníčka CVEK
 • Peter Devínsky – humanitárny pracovník
 • Rado Sloboda – riaditeľ Amnesty international Slovensko
 • Zuzana Bargerová – právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR
 • Miriama Bošeľová – vedecko-pedagogická pracovníčka Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
 • Emília Trepáčová – humanitárna pracovníčka
 • Vladimír Dolinay – učiteľ a aktivista Radoslav Štefančík – politológ a vysokoškolský pedagóg
 • Miloslav Bahna – sociológ
 • Andrej Findor – výskumník a politológ
 • Martina Mašlárová – divadelná teoretička
 • Miloslav Juráni – divadelný kritik a teoretik
 • Michal Ditte – divadelný dramaturg
 • Iveta Ditte Jurčová – divadelná režisérka
 • Masha Shchutskaya
 • Nastaran A. Motlagh
 • Cristian Estrella

LEKTORI WORKSHOPOV

 • Martin Derner – výtvarník a dizajnér
 • Michal Ditte – dramatik a dramaturg
 • Iveta Ditte Jurčová – divadelná režisérka
 • Alexandra Barth – výtvarníčka
 • Katarína Vargová – spisovateľka
 • Radovan Potočár – spisovateľ
 • Soňa Uriková – spisovateľka
 • Filip Jekkel – herec
 • Monika Škojcová – manažérka umeleckých projektov

FOTOGALÉRIA

Psota na Slovensku 2019

5 celodenných podujatí PSOTA NA SLOVENSKU 2019 je za nami. Ďakujeme trom stovkám študentov a pedagógov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach za ich reakcie, otázky aj odpovede.Ďakujeme našim partnerom CVEK, Mareena, Medziriadky, kød - konkrétne o divadle, MLOKi, Amnesty International Slovakia a donorom Active Citizens Fund - Slovakia, Ministerstvo spravodlivosti SR, Fond na podporu umenia, Americká ambasáda na Slovensku.Pokračujeme v roku 2020 a to presne 20 celodennými vydaniami projektu.- - - - -Lektori workshopov: Alexandra Barth, Martin Derner, Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Radovan Potočár, Filip JekkelHostia odborných diskusií: Rado Sloboda, Elena G. Kriglerova, Zuzana Bargerova, Lako Oravec, Emília Trepáčová, Radoslav Štefančík, Peter DevínskyHostia teatrologických diskusií: Miloslav Jurani Neskutocny, Martina MašlárováŽivé knihy: Nasi, Rita, MashaTím inscenácie Americký cisár: Maja Danadová, Filip Jekkel, Matúš Kvietik, Eva Moresová, Ľubomír Bukový, Dominik Novák, Matúš Gavorník.Produkcia projektu: Monika Škojcová, Iveta Harváneková, Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová

Uverejnil používateľ Divadlo Pôtoň Štvrtok 5. decembra 2019
Americký cisár TRAILER

Americký cisár / Štúdio 12 & Divadlo PôtoňKoprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň vytvorený na základe rovnomennej reportáže rakúskeho spisovateľa Martina Pollacka.Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny – Cena Dosky 2018.Autor: Martin Pollack, Preklad predlohy: Michal Hvorecký, Dramatizácia: Michal Ditte, Dramaturgia: Marek Godovič, Výtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková, Realizácia výtvarného konceptu: Katarína Caková, Pohybová spolupráca: Mária Danadová, Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella, Digital media: Erik Bartos, Výroba scény: Štefan Prelovszký, Výroba kostýmov: Elena Maťová, Produkcia: Kristína Rigerová, Veronika Stepanovičová, Monika Škojcová, Michal Ditte, Technická spolupráca: Dominik Novák, Jožiš Čabo, Juraj Mydla, Matúš Gavorník, Réžia: Iveta Ditte JurčováÚčinkujú: Eva Moresová, Maja Danadová, Lubo Bukovy, Matúš Kvietik, Filip JekkelTrailer: Radovan Dranga, Peter Fröhlichwww.poton.sk/americky-cisarProjekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Projekt vznikol na základe knihy Martin Polack: Americký cisár. Masový útek z Haliče. Vydavateľstvo Absynt - reportážna literatúra, 2016 /Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2

Uverejnil používateľ Divadlo Pôtoň Piatok 1. februára 2019

STREDNÉ ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (26.11.2019)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (27.11.2019)
 • Stredná odborná škola pedagogická, Levice (28.11.2019)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (3.12.2019)
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (4.12.2019)
 • Stredná odborná škola j. Murgaša, Banská Bystrica (28.1.2020)
 • Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica (29.1.2020)
 • Stredná priemyselná škola, Levice (30.1.2020)
 • Stredná umelecká škola, Nitra (10.2.202)
 • Stredná priemyselná škola, Zvolen (11.2.2020)

SOCIOLOGICKÝ VÝSKUM

Sociologický výskum bude zverejnený vo februári 2020.

Podpora projektu

partneri projektu copy

Projekt PSOTA NA SLOVENSKU 2019-2020 je podporený z programu Active citizens fund Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia otvorenej spoločnosti.